لینک فایل جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه

دانلود جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه، در قالب pdf و در 172 صفحه، شامل: بخش اول: مدیریت فصل اول: تئوری، علم و عمل فصل دوم: ظهور اندیشه مدیریت فصل سوم: الگوهای تجزیه و تحلیل مدیریت فصل چهارم: ماهیت و هدف برنامه ریزی فصل پنجم: تصمیم گیری فصل ششم: سازمانجزوه درس مدیریت و کنترل پروژه|34032506|kn|درس مدیریت و کنترل پروژه,جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه,دانلود جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه,کتاب درس مدیریت و کنترل پروژه,دانلود کتاب درس مدیریت و کنترل پروژه,درس مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات,دانلود پروژه درس مدیریت و کنترل پروژه
دوست گرامی،در این پست توضیحات در مورد جزوه درس مدیریت و کنترل پروژهرا مشاهده می نمایید .

دانلود جزوه درس مدیریت و کنترل پروژه،
در قالب pdf و در 172 صفحه، شامل:

بخش اول: مدیریت
فصل اول:
تئوری، علم و عمل
فصل دوم:
ظهور اندیشه مدیریت
فصل سوم:
الگوهای تجزیه و تحلیل مدیریت

فصل چهارم:
ماهیت و هدف برنامه ریزی
فصل پنجم:
تصمیم گیری
فصل ششم: سازماندهی
فصل هفتم:
رهبری، مدییت و عوامل انسانی
فصل هشتم:
بنچ مارکینگ
فصل نهم:
ریسک و مدیریت ریسک

بخش دوم: مدیریت و کنترل پروژه
و ...